1.Գրիրառաջին բառի հականիշը, երկրորդ բառի /բայի/ հրամայական ձևը
 
                           1. վճարովի                                                2. ուտել
 
Պատասխան.                      
 
2. Գտածդ բառերի արմատները միացրո՛ւ ըստ  կաղապարի.  
 
 արմատ + ա + արմատ + ություն = բարդածանցավոր բառ
 
Պատասխան.