1. Ներկայացված բառաշարքում ո՞ր արմատը կավելացնես կեր, կեռ
 
...ակուր, խոտա..., անասնա..., ...աման
 
Պատասխան.
 
2. Տեղադրի՛ր արմատը և բառերը գրի՛ր լրիվ: Պահպանի՛ր հաջորդականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով, բացատնե՛ր թող բառերի միջև:
 
Պատասխան.