1.Բառաշարքից դուրս գրիր ավելորդ բառը:
 
պառկել, հուռթի, թռչել, թրջել      
 
Պատասխան.  
 
2. Ապացուցի՛ր, որ հենց այդ բառն է ավելորդը: Պատասխանն ընտրի՛ր տրվածներից: