1. Հետևյալ բառաշարքում ո՞ր արմատը կավելացնես բառ, բար.
 
...եխիղճ, ...եկիրթ, ...եհաճ, ան...յացակամ
  
Պատասխան.
 
2. Տեղադրի՛ր արմատը և բառերը լրիվ  գրի՛ր. պահպանի՛ր բառերի հերթականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով և բացատնե՛ր թող դրանց միջև:
 
Պատասխան.