1. Տեղադրիր անհրաժեշտ տառերը՝ ռ , թե՞ ր:
  
ճ...ալ, մ...ալ, կ...ալ, դ...ալ
  
Հուշում: Բառերն արտագրի՛ր նույն հերթականությամբ, անջատի՛ր ստորակետերով և բացատնե՛ր  թող:
  
Պատասխան