Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը՝ զ կամ ս

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր արմատը կավելացնես

Բարդություն միջին

4
3. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
4. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն միջին

5
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
6. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
7. Տեղադրի՛ր անհրաժեշտ բառը

Բարդություն միջին

5
8. Ո՞ր բառի հետ

Բարդություն բարդ

8
9. Կազմի՛ր բառեր ըստ կաղապարի

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար