1.Գտի՛ր և գրի՛ր պատասխանի վանդակում  անրջային բառի հոմանիշը:
 
Հուշում: Բառը գրվում է ս-ով կամ զ-ով:
 
Պատասխան.