Ներքևում տրված բառակապակցության  իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով և գրի՛ր պատասխանի վանդակում՝ բազուկները դնելու տեղով աթոռ:
 
Հուշում: Բառը գրվում է զ -ով կամ ս--ով:
 
Պատասխան.