1. Գտի՛ր և գրի՛ր վանդակներում տրված բառերի արմատները.
 
                               1. սիզավետ                            2.  խոտեղեն  
 
Հուշում:  Արմատները գրի՛ր՝ վերականգնելով դրանց նախնական ձևը: Օրինակ՝ եթե տրված է
                   գրել բառը, ապա վանդակում պիտի գրես՝ գիր:
 
Պատասխան.  1.       2. 
 
2. Այդ արմատների միացումով ստացի՛ր բառեր ըստ կաղապարի՝ արմատ + ա + արմատ = բարդ բառ
 
Հուշում: Չմոռանաս բացատներ թողնել:
 
Պատասխան.