1. Տրված բառաշարքում ո՞ր բառն է ավելորդ՝
 
հրկեզ, խուզարկել, կիզել, սուզել
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛ր, որ ճիշտ պատասխանն ես ընտրել: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը:
  
Պատասխան.