1. Տրված բառաշարքում  ո՞ր արմատը  կավելացնես՝ հույզ/հուզ, հույս/հուս
 
ան..., ...մունք, ...վել, ...իչ
 
Պատասխան.
 
2. Ավելացրո՛ւ արմատը, բառերը գրի՛ր լրիվ, պահպանի՛ր հաջորդականությունը, բառերն անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
 
Պատասխան.