1. Քանի՞ բառի միանալով՝  ստան ածանցը կարող է ածանցավոր բառ կազմել:
 
հոտ, բույր, բյուր, ծաղիկ
 
Որպես պատասխան՝ նշել բառերի թիվը:
 
Պատասխան.
 
2. Ներկայացրո՛ւ  այդ բառերի  բառակազմական պատկերները:
 
Պատասխան.  
 
Պատասխան