Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելացրո՛ւ անհրաժեշտ տառը՝ վ կամ ֆ

Բարդություն հեշտ

2
2. Լրացրո՛ւ համապատասխան արմատը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
4. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն միջին

5
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

5
6. Կազմի՛ր բառ

Բարդություն միջին

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար