1. Գտի՛ր ավելորդ բառը:
 
ասֆալտածածկ, ասֆալտապատ, ասֆալտագործ, ասֆալտե
 
Պատասխան.
 
2. Ապացուցի՛ր, որ ընտրածդ բառն այս շարքում ավելորդ է: Ընտրի՛ր պատասխաններից մեկը: