1. Գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի արմատները:
  
                              ասֆալտում                                    գործնական
 
Պատասխան.             
 
2. Գտածդ արմատները միացնելով՝ կազմի՛ր ուրիշ բառ ըստ կաղապարի
 
 արմատ + ա + արմատ + արան = բարդածանցավոր բառ
 
Պատասխան.