1.Թիֆլիս քաղաքում ապրող մարդ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:
 
Հուշում: Բառը գրվում է վ-ով կամ ֆ-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի՛ր գտածդ բառի ուղղագրությունը: Ինչո՞ւ պիտի գրել վ կամ ֆ տառը:
 
   Ընտրի՛ր  տրված պատասխաններից մեկը: