1. Տրված բառերում  ավելացրո՛ւ համապատասխան արմատը:
 
նավ, կավ
 
...ամբար, ...ապետ, շոգե..., զբոսա...
 
Պատասխան.
 
2. Բառերի մեջ ավելացրո՛ւ արմատները, պահպանի՛ր բառերի հերթականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով, բացատնե՛ր դիր:
 
Պատասխան.