1. Տրված բառերում ո՞ր տառը կավելացնես՝ վ, թե՞ ֆ.
 
զո...ացնել, արծ...աձագ, ար...եստագետ, հո...եկ
 
Պատասխան.
 
2. Արտագրի՛ր՝ լրացնելով տառերը:
 
Հուշում: Պահպանի՛ր բառերի հերթականությունը, անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:                      
Պատասխան.