Վ-ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը
Վ, ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և գրությունը համապատասխանում են:
Օրինակ
ֆիզիկա   ավար, ագռավ, արմավ, բանվոր, բավարար, զինվոր, կաքավ, ծավի, ծով, կավ, ասֆալտ, Աֆրիկա, Աֆղանստան, կարտոֆիլ, տուֆ, և այլն
Ուշադրություն
Արտասանվող ֆ-ն գրվում է վ միայն երեք բառում.
 
ավտո - ավտոմատ, ավտոմեքենա
հարավ- հարավային, հարավցի, հարավ-արևելք
նավթ- նավթատար, նավթահան, նավթավառ