Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պե՞տք է գրել

Բարդություն հեշտ

2
2. Դո՛ւրս գրիր բառերը

Բարդություն միջին

3
3. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
4. Կազմի՛ր բառ

Բարդություն միջին

4
5. Ո՞ր ածանցը կավելացնես

Բարդություն միջին

4
6. Ո՞ր շարքում

Բարդություն միջին

4
7. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
8. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք՝ Յ ձայնակապ

Բարդություն միջին

14

Ուսումնական ձեռնարկներ