Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Յ ձայնակապ հայերենում երկու ձայնավորների միջև լսվում է յ հնչյուն, որը միշտ չէ, որ գրում ենք: Գրվում է միայն ա և ո տառերից հետո:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պե՞տք է գրել 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Տրված բառերում պե՞տք է գրել յ: Ինչո՞ւ: Պետք է հիմնավորել, վերհիշել կանոնը, թե ինչու պիտի գրվի կամ չգրվի յ:
2. Դո՛ւրս գրիր բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառաշարքից պիտի դուրս գրել ա/ յ-ով գրվող բառերը, բ/ յ-ով չգրվող բառերը:
3. Գտի՛ր ավելորդը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնել ավելորդ բառը:
4. Կազմի՛ր բառ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված արմատներով պիտի բառեր կազմի և ցույց տա յ ձայնակապի առկայությունը:
5. Ո՞ր ածանցը կավելացնես 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառերին պիտի ավելացնել համապաատսխան նախածանց կամ վերջածանց և դիտարկել՝ կա արդյոք յ ձայնակապ:
6. Ո՞ր շարքում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պիտի գտնի բառն ըստ հրահանգի. ո՞ր շարքում է այս կամ այն բառը:
7. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառաակապակցության իմաստը պիտի արտահայտի մեկ բառով:
8. Գուշակի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է գտնի համաապտասխան բառն ըստ նկարագրության:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ Յ ձայնակապ 00:08:00 միջին 14Մ. Յ ձայնակապի շուրջ անցածի կրկնություն և ամրապնդում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշատանք՝ Յ ձայնակապ 00:10:00 միջին 11Մ. Ինքնուրույնաբար ամրապնդել յ ձայնակապի շուրջ ձեռք բերած գիտելիքները և կիրառելու կարողությունը:
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Յ ձայնակապի արտասնությունը և ուղղագրությունը 00:15:00 միջին 0Մ. Յ ձայնակապի արտասանության և գրության հետ կապված կանոնների իմացության, դրանց կիրառության կարողությունների առկայության ստուգում:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը