Ավելացրո՛ւ ածանց:
 
1.Տրված բառին ո՞ր ածանցը կավելացնես     հրեա:
 
-իչ, -ական
 
Հուշում: Ածանցը գրի՛ր այնպես, ինչպես տրված է:
 
Պատասխան.
 
2. Բառը գրի՛ր լրիվ: Ցո՛ւյց տուր բառակազմական պատկերը հետևյալ կերպ.
 
արմատ + ածանց = ածանցավոր բառ
 
Պատասխան.