Գտի՛ր ավելորդը:
 
1. Տրված բառաշարքում նշի՛ր ավելորդը:
 
թեյարան, Ալեքսեյից, Սերգեյից, ուղիով
 
Պատասխան.
 
2. Ինչո՞ւ է այդ բառն ավելորդ: Ընտրի՛ր տրված պատասխաններից մեկը: