Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը

Բարդություն միջին

4
3. Գտի՛ր նույն վերջածանցն ունեցող բառերը

Բարդություն միջին

4
4. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ

Բարդություն միջին

4
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
6. Տեղադրի՛ր բառը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
8. Գտի՛ր և միացրո՛ւ

Բարդություն բարդ

6
9. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ