Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը Ներկայացվում են դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանության և ուղղագրության կանոնները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լրացրո՛ւ տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տրված բառերի բաց թողած տեղերում լրացնել համապատասխան տառերը: Պարզել արտասանության և գրության տարբերությունները:
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի գտնի նույն արմատն ունեցող բառերը և որոշի արտասանությունը:
3. Գտի՛ր նույն վերջածանցն ունեցող բառերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից պիտի դուրս գրի համապատասխան նախածանց կամ վերջածանց ունեցող բառերը:Ապա պիտի որոշի, թե ինչպես են արտասանվում դ-տ-թ հնչյունները:
4. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պիտի վերլուծել, առանձնացնել տրված բառերի արմատները, դրանք միացնել և կազմել բառեր ըստ հրահանգի:
5. Արտահայտի՛ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառակապակցության իմաստը պետք է արտահայտել մեկ բառով, ապա այդ բառը բառակազմորեն վերլուծել: Ընտրելիք բառերը գրվում են դ-ով, տ-ով կան թ-ով:
6. Տեղադրի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Նախադասությունների մեջ ավելացնել տրված բառերից համապատասխան իմաստ ունեցողը:
7. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Գտնել տրված բառերի հոմանիշները կամ հականիշները: Այդ բառերը վերլուշել բառակազմորեն:
8. Գտի՛ր և միացրո՛ւ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Առաջադրանքը երկու քայլից է. ըստ հրահանգի գտնել երկու բառ կամ արմատ, ապա դրանք միացնել տրված կաղապարի համաձայն:
9. Գուշակի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 7Մ. Պետք է գտնի համապատասխան բառն ըստ նկարագրության կամ հարցադրման:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:08:00 հեշտ 10Մ. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը թեմայից սովորածի ամրապնդում:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 18Մ. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանության և ուղղագրության շուրջ ձեռք բերած գիտելիքի ամրապնդում:
2. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:20:00 հեշտ 7Մ. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը. թեմայից ձեռք բերած գիտելիքի և կիրառելու կարողության ստուգում:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը