1. Հետևյալ բառաշարքում ո՞ր տառը կավելացնես՝դ, տ, թե՞թ:
  
ա...ել, գաղ...նի, գունա...ություն, վհա...վել
 
Հուշում: Համապաատսխան տառն ավելացրո՛ւ և բառերը գրի՛ր նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով  և բացատով:
  
Պատասխան.
  
2. Ավելացրածդ տառերը ո՞ր հնչյունով ես արտասանում՝ 1. դ, 2. տ, թե՞ 3. թ: Նշի՛ր տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան՝