1. Գտի՛ր համեմատել բառ/եր/ի հոմանիշը:
 
Հուշում. բառն իր կազմում ունի և՛դ, և՛տ:
 
Պատասխան.
 
2.Գտածդ բառի կազմությունը ներկայացրո՛ւ և նշի'ր բառի տեսակն ըստ կազմության:
  
Հուշում: Ներկայացրո՛ւ նախ բառի բաղադրիչները՝ իրար միացնելով գումարման նշանով, ապա դի՛ր միջակետ և գրի՛ր, թե բառը կազմությամբ պարզ, ածանցավոր, բարդ, թե՞ բարդածանցավոր բառ է:   
  
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
 
Օրինակ՝ ապ + արդ + յուն. ածանցավոր բառ
    
Պատասխան .