1. Առանձնացրո՛ւ և վանդակներում գրի՛ր առաջին բառի արմատը, երկրորդ բառի առաջին արմատը .
   
                             1.տմարդի                                           2. անխուսափելի        
 
Պատասխան. 1.                2.
 
2. Դրանց արմատների կամ համապատասխան ածանցի միացումով ստացի՛ր արմատ + ա + արմատ = կաղապարին համապատասխան բառ:
 
 Չմոռանաս բացատներ թողնելու մասին:
  
Պատասխան.