1. Ընտրի՛ր և վանդակներում գրի՛ր առաջին բառի առաջին արմատը, երկրորդ բառի երկրորդ արմատը.
   
                             1.օդանցք                                           2. մենապար        
 
Պատասխան. 1.                2.
 
2. Դրանց արմատների կամ համապատասխան ածանցի միացումով ստացի՛ր արմատ + ա + արմատ + իկ = կաղապարին համապատասխան բառ:
 
 Չմոռանաս բացատներ թողնելու մասին:
  
Պատասխան.