1. Որոշի՛ր և վանդակներում գրի՛ր  հետևյալ բառերի արմատները:
  
                           բազմություն                                                   անդամություն
 
Պատասխան.                        
 
2. Արմատների միացումով կազմի՛ր բարդ բառ:
 
Հուշում:Գտածդ արմատների միացումը կատարի՛ր ըստ նմուշօրինակի.   
դուռ  + բաց = դռնբաց   
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ  թողնելու  մասին:
  
 Պատասխան.