1. Անվանի՛ր մեկ բառով`մարդու ձեռքով շինված, սարքված և գրի՛ր վանդակում:
 
Հուշում: Բառերը գրվում են դ-ով, տ-ով կամ թ-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Գտածդ բառի կազմությունը ներկայացրո՛ւ և նշի'ր բառի տեսակը:
  
Հուշում: Ներկայացրո՛ւ նախ բառի բաղադրիչներն, իրար միացնելով գումարման նշանով, ապա հավասարման նշանից հետո գրի՛ր լրիվ բառը, դի՛ր միջակետ և գրի՛ր, թե բառը կազմութ յամբ պարզ է, ածանցավոր, բա՞րդ, թե՞ բարդածանցավոր: 
  
Պարզ բառի դեպքում պիտի գրես միայն բառը, հետո միջակետ դնես և պիտի գրես՝ պարզ բառ:  
 
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
  
Պատասխան.