1.Տրված բառաշարքից գտի՛ր  և դո՛ւրս գրիր նույն նախածանցը ունեցող բառերը:
 
 սրընթաց, ընթրել, ընդհատակ, ընտրել, ընդհարվել, ընթանալ
 
Հուշում:Նախ գրի՛ր ածանցը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
 
Պատասխան.
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ընտրածդ բառերում դ, տ, թ  տառերը  ո՛ր հնչյունով են արտասանվում՝ 1. դ, 2. տ, 3. թ:  Նշի՛ր  տառի առջև դրված թիվը: