Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո'ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Առանձնացրո'ւ նույն արմատով բառերը

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի'ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
4. Ընտրի'ր համապատասխան արմատը

Բարդություն միջին

4
5. Արտահայտի'ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
6. Գտի'ր արմատները

Բարդություն միջին

5
7. Գտի'ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

4
8. Ավելացրո'ւ բառը

Բարդություն միջին

5
9. Գուշակի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար