1. Տրված նախադասության մեջ ավելացրո'ւ համապատասխան բառը.
 
թրջել, թռչել
 
Անձրևը ........ էր աղջկա հագուստը:
 
Վանդակում միայն բառը գրի՛ր:
 
Պատասխան.
 
2. Բացատրի'ր բառի արտասանությունը և ուղղագրությունը:
 
Հուշում: Բացատրությունը գրի'ր հետևյալ կերպ.ողջ. ղ-ից հետո լսվող չ-ն գրվում է ջ տառով:  Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
  
Պատասխան. :