1. Լրացրո՛ւ տառերը՝ ջ, ճ, թե՞ չ:
  
դար...ին, զոքան..., խո...ընդոտ, կարկա...ել
 
Հուշում: Բառերն արտագրի՛ր նույն հերթականությամբ, անջատի՛ր ստորակետերով և  բացատով:
  
Պատասխան.
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ավելացրածդ տառերը ո՛ր  հնչյունով են արտասանվում՝  1.ջ, 2. ճ, 3:  Նշի՛ր հնչյունի /տառի/ առջև դրված թիվը: