1.Հետևյալ բառերից առանձնացրո՛ւ նույն արմատն ունեցող բառերը.
  
բաճկոն, բրդուճ, հաճելի, բարեհաճ, պերճանք, վիճակ
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
  
Պատասխան.
  
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ընտրածդ բառերում  ջ, ճ, չ  տառերը ո՛ր հնչյունով են  արտասանվում՝  1.ջ, 2.ճ, 3.չ:  Նշի՛ր  տառի առջև դրված թիվը: