1.  Որոշի'ր տրված բառերի արմատները:
                                                               
                         միջև                                 դիպված                                                              
              
Պատասխան.                             
                              
2. Արմատների  միացումով ստացի'ր բառեր ըստ կաղապարի. արմատ + ա + արմատ = բառ                                                                      
Հուշում: Պատասխանը  գրի'ր  կաղապարի օրինակով, չմոռանաս բառերի և մասնիկների միջև բացատներ թողնել:    
 
Պատասխան.