1. Այս բառերն՝ ...վել, ...անակ, մշտա..., ...աթոռ ամբողջացնելու համար ո՞ ր արմատը կավելացնես.
 
չոչ, ճոճ
  
Պատասխան.
 
2.Արմատն ավելացրո'ւ և բառերը գրի'ր նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի'ր ստորակետերով, դրանց միջև պահպանի'ր բացատները:
  
Պատասխան.