Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Գտի՛ր նույնարմատ բառերը

Բարդություն միջին

4
3. Գտի՛ր ավելորդը

Բարդություն միջին

4
4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր հոմանիշը

Բարդություն միջին

4
6. Տեղադրի՛ր բառը

Բարդություն միջին

4
7. Գտի՛ր և կազմի՛ր

Բարդություն միջին

4
8. Կազմի՛ր բառեր ըստ կաղապարի

Բարդություն բարդ

5
9. Գտի՛ր բառը

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար