1. Գտի՛ր տրված բառերի արմատները:
 
                           տրտմագին                                                  շքեղ
 
Պատասխան.                              
          
2. Արմատների միացումով, անհրաժեշտության դեպքում նաև ա հոդակապով  ստացի՛ր կազմությամբ բարդ բառ:
 
Հուշում: Արմատների միացումը կատարի՛ր նմուշօրինակի պես. թագ + ա + կիր թագակիր:  
  
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ պահելու մասին:
  
Պատասխան.