1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:
 
                        1. սուրբ                                                    2. տառ
 
Պատասխան.                    
 
2. Գտածդ բառերի  արմատների միացումով ստացի՛ր արմատ + ա + արմատ + ություն = կաղապարին համապատասխան բառ
 
Պատասխան.