1.Հետևյալ բառաշարքում լրացրո՛ւ տառերը՝ գ, թե՞ ք.
 
նորո...ել, ո...ի, պատարա..., օ...նել
 
Հուշում:   Բառերն արտագրի՛ր նույն հերթականությամբ, անջատի՛ր ստորակետերով և բացատով:
 
Պատասխան.
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ավելացրածդ տառերը ո՛ր հնչյունով են արտասանվում՝ 1. գ, 2. ք, 3. կ:   Գտի՛ր տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան`