1. Հետևյալ բառերից դո՛ւրս գրիր նույն արմատն ունեցող բառերը:
 
մտահոգ, հոգեբան, ոգեղեն, օգնական, ոգելից, հանրօգուտ
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր արմատը, գծի՛կ դիր, հետո  գրի՛ր բառերը նույն հերթականությամբ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով, պահպանի՛ր բացատները:
 
Պատասխան.
 
2. Բարձրաձայն կարդա՛ բառերը և ասա՛, թե ընտրածդ բառերում գ տառը ո՛ր հնչյունով է արտասանվում՝ 1. գ, 2. կ, 3. ք: Ընտրի՛ր տառի առջև դրված թիվը:
 
Պատասխան.