1. Հետևյալ բառակապակցության՝ մսի ջուր, իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:  
  
Հուշում. գրվում է գ-ով:
 
Պատասխան.
 
2. Գրի՛ր գտածդ բառի  բառակազմական պատկերը և նշի'ր բառի տեսակն ըստ կազմության:
 
Հուշում:  Ներկայացրո՛ւ նախ բառի բաղադրիչները՝ իրար միացնելով գումարման նշանով, ապա հավասարման նշանից հետո գրի՛ր լրիվ բառը, դի՛ր միջակետ և գրի՛ր, թե բառը կազմութ յամբ պարզ է, ածանցավոր, բարդ, թե՞ բարդածանցավոր: Պարզ բառի դեպքում պիտի գրես միայն բառը, հետո միջակետ դնես և պիտի գրես՝ պարզ բառ:
  
Չմոռանաս բառերի միջև բացատներ թողնել:
  
Պատասխան.