Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Լրացրո՛ւ տառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞ր արմատը կավելացնես

Բարդություն հեշտ

2
3. Գտի՛ր ավելորդ բառը

Բարդություն միջին

4
4. Արտահայտի՛ր մեկ բառով

Բարդություն միջին

4
5. Գտի՛ր հոմանիշը կամ հականիշը

Բարդություն միջին

5
6. Կազմի՛ր բառեր

Բարդություն միջին

5
7. Գտի՛ր բառը

Բարդություն միջին

5
8. Ո՞ր արմատը կավելացնես

Բարդություն միջին

6
9. Գտի՛ր արմատները և միացրո՛ւ

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ