1. Տրված բառերի բաց թողած հատվածներում   ո՞ր արմատը կավելացնես` խաժ, խաշ.
 
...ագույն, ...ակն, ...աչ, ...իկ
 
Պատասխան.
 
2. Գրի՛ր բառերը լրիվ, իրարից անջատի՛ր ստորակետերով և բացատներով:
 
Պատասխան.