1. Գտի՛ր   և պատասխանների վանդակներո՛ւմ գրիր առաջին և երկրորդ բառերի առաջին արմատները
 
                          1. եռանկյուն                                                      2. նշաձող         
                                                                                                  
Պատասխան.                          
 
2. Ստացածդ արմատները միացրո՛ւ ըստ կաղապարի արմատ + ա + արմատ = բարդ բառ:
 
Պատասխան.