Ուշադի՛ր կարդա, գլխի՛ ընկիր օրինաչափությունը: Ո՞ր բառն է հաջորդը:
 
վեմ, ժայռ, .....
 
Հուշում: Բառը գրվում է ժ-ով կամ շ-ով և ունի 6 տառ:
 
Պատասխան.