1. Հետևյալ բառակապակցության իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով՝
թատրոնում աշխատող, որ դերասաններին օգնում է չմոռանալ ասելիքը:
 
Հուշում: Բառը գրվում է ժ-ով կամ շ-ով:  
 
Պատասխան.
 
2. Ստացածդ բառը վերլուծի՛ր բառակազմորեն:  
 
Հուշում: Նախ գրի՛ր բառը, ապա հավասարման նշա՛ն դիր, գրի՛ր մեկ բաղադրիչը, դի՛ր գումարման նշան, ապա գրի՛ր հաջորդ բաղադրիչը: Եթե բառը կազմությամբ պարզ է, կետ դիր, գրի՛ր՝ պարզ բառ: Բառերի և նշանների միջև դիր բացատներ:
  
Պատասխան.