Տրված նախադասության մեջ ո՞ր բառը կավելացնես:
 
աշխարհիկ, թե՞ տարաշխարհիկ
 
Պատշգամբի թաղարներում աճում էին հեռու վայրերից բերված .......... բույսեր:
 
Պատասխան.