1. Գտի՛ր առաջին բառի հականիշը, երկրորդ բառի արմատը
 
Պատասխան.
 
1.տգեղ -                                
 
2. սահուն -     
  
2. Միացրո՛ւ ստացածդ բառերի արմատներն ըստ կաղապարի՝    
 
արմատ + ա + արմատ + ք = բարդածանցավոր բառ  
 
  
Պատասխան.